Jaka jest rola odporności psychicznej w pracy i biznesie?

Jaka jest rola odporności psychicznej w pracy i biznesie?

Odporność psychiczna, według definicji Strycharczyka i Clough, jest cechę osobowości, determinującą w znacznym stopniu sposób, w jaki ludzie reagują na wyzwania, stres i presję, niezależnie od okoliczności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

W ramach tej koncepcji odporność psychiczna składa się z 4 obszarów:

 • kontrola (poczucie wpływu na własne życie, umiejętne zarządzanie emocjami)
 • zaangażowanie (zorientowanie na osiąganie celów, zorientowanie na ukończenia zadania)
 • wyzwania (podejmowanie ryzyka, nauka na własnych doświadczeniach)
 • pewność siebie (wiara we własne umiejętności, pewność siebie w relacjach interpersonalnych)

Odporność psychiczna to plastyczna cecha naszej osobowości, charakteryzująca się zdolnością do adaptacji i możliwością rozwoju. Możesz więc świadomie rozwijać swój poziom odporności psychicznej.

Poziom odporności psychicznej jest ważny dla każdego – niezależnie od tego jakie zajmuje stanowisko, w jak dużej firmie pracuje czy jak dużą firmę prowadzi. Oczywiście im większy zakres zadań, im większa odpowiedzialność tym tej odporności potrzeba nam więcej ale patrząc z boku, każdy z nas czy to menadżer, czy specjalista mierzy się w pracy z różnego rodzaju problemami, zmianami, presją czasu, oczekiwań, a po powrocie do domu nie zawsze jest czas na odpoczynek i regenerację sił.

W kontekście pracy i biznesu, właściwa odporność psychiczna może mieć istotny wpływ na:

 • efektywność działania,
 • aspiracje zawodowe,
 • otwartość na zmiany zawodowe,
 • podejmowanie ryzyka,
 • osiąganie sukcesów zawodowych

gdyż stanowi fundament sukcesu w zmiennym środowisku biznesowym.

Liczne badania pokazują ponadto, że odporność psychiczna odpowiada za nasz ogólny dobrostan, pozytywne nastawienie do życia, efektywność osobistą oraz umiejętność elastycznego reagowania w różnych sytuacjach. Innymi słowy pomaga nam dobrze żyć i cieszyć się życiem.

Osoby o niskim poziomie odporności psychicznej określane są jako psychicznie wrażliwe. Wrażliwość psychiczna oznacza ponoszenie dużych kosztów emocjonalnych w obliczu pojawiających się trudności, zmian czy presji. Każda nowa bądź trudna sytuacja może generować stres u osoby wrażliwej i utrudniać jej poradzenie sobie z tym doświadczeniem. Osoby wrażliwe ponoszą duże koszty emocjonalne, „odchorowują” trudne sytuacje więc generalnie jest im trudniej na co dzień. I choć wrażliwość pozwala im na dostęp do szerszej gamy emocji, bywają bardziej empatyczni, są kreatywni i są często uzdolnieni artystycznie to dzieje się to dużym kosztem.

Osoby posiadające rozwiniętą odporność psychiczną są lepiej przygotowane do radzenia sobie z presją, zmianami i niepewnościami, które często towarzyszą środowisku biznesowemu.

Odporność psychiczna pomaga pracownikom i przedsiębiorcom w kilku kluczowych obszarach:

 1. Zarządzanie stresem

Odporność psychiczna umożliwia skuteczne radzenie sobie z codziennymi stresującymi sytuacjami. Osoby o silnej odporności potrafią utrzymać klarowność myślenia, nawet w sytuacjach presji, co pozwala podejmować mądre i przemyślane decyzje.

 1. Rozwijanie elastyczności

W biznesie, gdzie zmiany są nieuniknione, elastyczność psychiczna jest kluczowa. Ludzie o wysokiej odporności są otwarci na zmiany, adaptują się szybko do nowych sytuacji i potrafią znaleźć kreatywne rozwiązania.

 1. Utrzymywanie motywacji i wytrwałości

Odporność psychiczna wspiera utrzymanie długofalowej motywacji i determinacji w dążeniu do celów. Nawet w obliczu porażek czy trudności, osoby o silnej odporności potrafią się podnieść, wyciągnąć wnioski i kontynuować dążenie do sukcesu.

 

Potrzeba drobnych działań, aby w konsekwencji zbudować wewnętrzną siłę i odporność psychiczną. Trzeba też wiedzieć od czego zacząć i jakich narzędzi  użyć! Inaczej będziesz pracować nad podejściem do zmian, inaczej nad pewnością siebie, a jeszcze inaczej nad domykaniem zadań.

Skąd wiedzieć na czym się skupić?

Jednym ze sposobów jest badanie kwestionariuszem MTQ. To przebadane narzędzie psychometryczne, które zbada Twój poziom odporności psychicznej. Dzięki niemu odkryjesz blokady, które utrudniają Ci zmianę pracy, realizację celów zawodowych oraz zrozumiesz swoje zachowania w trudnych sytuacjach. Będziesz też wiedzieć na czym się skupić, aby lepiej radzić sobie z  problemami, presją, stresującymi relacjami i sytuacjami.

Chcesz zbadać swój poziom odporności psychicznej? Napisz do mnie.

Dodaj komentarz